Seniorenvereniging Hilversum

Jubileum, 10e jaar

Weer bijzonder Zomerschool-programma

Bij het maandblad van Senver  treft u het programma van de Zomerschool aan. Voor het 10e jaar alweer hebben we in de zomer een programma voor de thuisblijvers. En de meeste gepensioneerden zijn juist ook thuis in de schoolvakanties. 

De formule is dat er dagtochten zijn naar plekken waar je zelf niet zo snel zou komen, niet alleen bedoeld als recreatie maar ook om er iets van op te steken. ‘Als ouderen moeten we ons blijven ontwikkelen’, is de motivatie van Claire Verlinden, een van de oprichters 10 jaar geleden. ‘We hebben destijds de naam Senioren Zomerschool gekozen om daarmee uit te drukken dat er veel leuke bestemmingen zijn waar je ook echt wat van opsteekt. Het nuttige met het aangename verenigen, dat is wat we in de zomer doen’.


Er zijn niet alleen excursies, maar ook enkele workshops, waarbij je ín Hilversum blijft. Je kunt eens dingen uitproberen die een hobby zouden kunnen worden. Dansen bijvoorbeeld, toneelspelen was er ook wel eens, en dit jaar ‘grafische technieken’.  

Alle informatie vindt u verder in het Zomerschool-boekje. Voor het eerst vormgegeven door onze professionele vormgeefster Jannie de Groot.

Het aanmeldformulier voor de Zomerschool activiteiten vindt u hier.

Trainee worden?

Er komt een flinke werkgroep aan te pas om deze Zomerschool-weken voor te bereiden. Wil je eens als ‘trainee’ (zo heet dat tegenwoordig) meelopen met de leiding om te kijken of je volgend jaar in de Zomerschool-werkgroep wilt meedraaien? Meld het dan aan coördinator Marijke Lubberding via marlub@planet.nl


Zomerschool

Via het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden voor de Senioren Zomerschool 2018.

Let op: inschrijven betekent nog niet automatisch dat u mee kunt doen. Het kan zijn dat zich meer mensen aanmelden dan er plaatsenzijn. Dan wordt er geloot.

De organisatoren zullen weer alles in het werk stellen om toch iedereen te plaatsen.

Het aanmeldingsformulier moet uiterlijk op 11 juni binnen zijn bij Werkgroep Zomerschool, t.a.v. Marjan Kruimer, Mierenmeent 15, 1218 EH Hilversum.


Speciaal telefoonnummer

Om het inschrijf- en administratiesecretariaat van de Zomerschool enigszins te stroomlijnen, is er ook dit jaar een speciaal telefoonnummer voor de Zomerschool: 06 24746293.

Dit telefoonnummer kan -bij voorkeur door de week- gebeld worden tussen 10.00 en 18.00 uur. Alleen in dringende gevallen kunt u natuurlijk hiervan afwijken.


Meer weten over het programma zelf?
Wilt u meer weten over de inhoud van het programma van de Zomerschool, dan kunt u contact opnemen met de begeleider van de betreffende excursie of workshop. Maar die persoon weet niets over inschrijvingen, of er nog plaats is, etc.


Bevestiging en betaling
Kort na 25 juni ontvangt u een bevestiging voor welke Zomerschooldagen we u ingeboekt hebben. Dit is tevens de factuur voor de deelnemersbijdrage. Betaalt u deze factuur a.u.b. binnen 14 dagen na ontvangst.


Annuleren
Tot 1 juli kunt u nog kosteloos annuleren. Daarna is dat niet meer mogelijk. Sommige mensen denken dat wij bij ziekte e.d. het betaalde bedrag terug kunnen betalen, maar dat zou betekenen dat Senver de risico’s van de deelnemers overneemt en de kosten uit de clubkas betaalt. Dat gaat dus niet.

Alleen als we tijdig vervanging kunnen regelen, kunnen we overwegen om terug te betalen. Tip: Indien u zelf een doorlopende reis- en annuleringsverzekering hebt, informeer dan naar de mogelijkheden van annulering voor dagreizen.


Fooien
Bij de prijs zijn de fooien voor chauffeurs, gidsen, restaurants e.d. inbegrepen, die worden betaald door de leiding  van de Zomerschool.