Seniorenvereniging Hilversum

Senver’s Cultuurkring actief

Senver heeft activiteiten die niet altijd in dit maandblad terug te vinden, zoals de activiteiten van de Cultuurkring. Deze club organiseert gezamenlijk bezoeken aan concerten, theatervoorstellingen, ballet, musicals etc. De leden regelen het onder elkaar, mét een coördinatiecommissie. Het reizen doen ze ook samen, vaak met het openbaar vervoer, soms met eigen auto’s. Dat is ook nog eens gezellig. Er wordt meestal geen gebruik gemaakt van de Senverbus, omdat openbaar vervoer vaak beter werkt en goedkoper is. Bovendien wordt het kostbaar om de chauffeur vrij te houden.
 

Hoe werkt het

Eens in de maand verstuurt de coördinatiecommissie een programma aan de leden van de Cultuurkring. Dat programma ligt 3 maanden vooruit. Dus eind februari krijgen ze het programma voor mei, in maart voor juni, etcetera. Dit omdat natuurlijk ver vooruit kaarten besteld moeten worden. De mensen die inschrijven krijgen een opgave wie er nog meer meegaan. En dan maak je vervolgens onderling afspraken hoe je erheen gaat.

Aanmelden kan via cultuurkring<AT>senver.nl Aan het lid zijn van de cultuurkring zijn geen kosten verbonden. De opslag van € 1,50 op elk kaartje dekt alle kosten.


 

Op de foto een ploegje van de Cultuurkring bij een theatervoorstelling in het raadhuis, met tussen de bedrijven door een driegangen-diner. Een hilarische voorstelling, genaamd HIT2018, waarvan de deelnemers zichtbaar genoten.


Naar Im Weissen Rössl zondagmiddag 29 oktober

Waar we ook collectief kaartjes voor bestellen is voor de Gooise Operette: Im Weissen Rössl, een lichtvoetige operette, met romantiek, show en vrolijkheid.

De voorstelling is op zondagmiddag 29 oktober in ‘t Spant in Bussum. Het vervoer regelen we onderling, met eigen auto’s – u betaalt dan € 2,50 aan degene met wie u meerijdt. De kosten van de voorstelling zijn € 29,00 inclusief € 1,50 onkosten voor Senver. Dat zijn dan kaartjes 1e rang, het scheelt maar 2 euro met de 2e rang en je zit meteen goed.

Aanmelden kan tot en met 5 oktober, door een mailtje te sturen naar cultuurkring<AT>senver.nl – vermeld naast uw naam ook uw adres en telefoonnummer. Of bel naar Tiny Swetter, 035- 6214061.


Musical: Was getekend, Annie M.G. Schmidt

In mei 2018 komt de musical ‘Was getekend, Annie M.G. Schmidt’ naar Gooiland. We gaan daar collectief kaartjes voor inkopen. Binnenkort meer informatie.




 


Laat u horen!

De Cultuurkring van Senver organiseert ook wel eens bezoeken aan grote musicals zoals aan de Lion King of aan optredens als van André Rieu.

Hebt u belangstelling – uiteraard zonder dat u zeker weet of u kunt op de datum dat wij kaartjes inkopen – stuur dan een e-mail naar cultuurkring<AT>senver.nl of bel naar Tiny Swetter,  035-6214061.

Attentie: Bij de opgegeven prijs komt nog een opslag van € 1,50 per kaartje voor onkosten Senver.