Seniorenvereniging Hilversum

 Kennismaken met filosofie

Hans Beuk verzorgt weer een cursus ‘moderne en hedendaagse filosofie’. De Duitse filosoof Immanuel Kant heeft het terrein van de filosofie samengevat in de volgende vragen: Wat kan ik weten? Wat mag ik hopen? Hoe moet ik handelen? Wat is de mens?

Met deze vragen in het achterhoofd maakt u een rondgang door de geschiedenis van de westerse filosofie: vanaf de klassieke periode tot heden.

Aan het eind van de cursus heeft u een globaal overzicht van het domein van de Westerse filosofie, haar inhoud en geschiedenis. U verdiept zich niet alleen in het denken van anderen, u gaat ook zelf aan de denkslag!

Data maandagmiddag 5 en 19 februari, 5 en 19 maart van 13.30 -  15.30 uur

Plaats wijkcentrum De Koepel in Kerkelanden

Kosten € 30,00 per cursus excl. consumpties

Inschrijven stuur een e-mail aan Hans Beuk: jtabeuk<AT>hetnet.nl.


Cursussen Filosofie

Filosoof Hans Beuk is intussen in Hilversum al een bekende, zijn cursussen over de filosofie van het ouder worden zijn een succes. Op initiatief van Seniorenvereniging Hilversum verzorgt hij cursussen van vier lessen, steeds op de maandag, aan kleine groepen van 8 tot 12 mensen waarin iedereen een bijdrage aan het gesprek kan leveren.


De kern van...

Naast cursussen filosofie is er ook een lezingen-reeks 'De kern van....' waarbij elke maand een andere levensbeschouwing aan bod komt.