Seniorenvereniging Hilversum

In gesprek gaan over de laatste levensfase


Hoe houd je de regie

Op woensdag 17 oktober organiseert onze werkgroep Voorlichting van Senver een informatiemiddag over dit onderwerp in het St. Annagebouw. Het zal niet gaan over het einde van deze fase, hoe veel publiciteit dat ook heeft gehad, maar vooral: “hoe vul ik zelf deze fase in”.

Iedereen hoopt tot het einde toe zelf te kunnen beslissen. Misschien hopen we allemaal wel dat tegen de tijd dat we oud en stram zijn, het levenseinde zich geruisloos aandient en we op een ochtend ´niet meer wakker worden´.

Maar de realiteit kan vaak heel anders liggen. Er kan je morgen iets ingrijpends overkomen of er komt een moment dat beter worden niet meer mogelijk is en o.a. je afhankelijkheid toe neemt en je de regie misschien uit handen moet geven. Dan is het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn, wat u dan zou willen, maar vooral ook wat u beslist niet wil.

 

Heeft u uw wensen in deze ooit besproken en op papier vast gelegd? Is er wat te kiezen? Wat kan de huisarts voor u doen? Wat betekenen termen als niet-reanimeren, palliatieve sedatie en euthanasie?  Dit alles zal deze middag aan de orde komen. Medewerkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi- en Vechtstreek zullen een voordracht houden, bestaande uit een videopresentatie voor de pauze en na de pauze zal er uitgebreid gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. En mocht er behoefte bestaan om zoiets privé onder vier ogen te doen, dan zal dat ook mogelijk zijn. En daarna kan er een tweede bijeenkomst worden gehouden om e.e.a. nog eens verder te bespreken. Als daar behoefte aan zal zijn.  

Datum woensdag 17 oktober, aanvang 14.00 uur; zaal open om 13.30.
Kosten leden vrij; niet leden € 2,50
Plaats Annagebouw, het verenigingsgebouw achter de Vituskerk aan de Emmastraat 1

Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dat kan via Tonny van Moorst, het liefst via e-mail tonnyvanmoorst@kpnmail.nl, of anders via tel. 035-6247195.