Seniorenvereniging Hilversum

Wandeling over het Mediapark

Dit jaar wordt herdacht dat Hilversum honderd jaar ‘mediastad’ is. Mooie aanleiding om met Senver eens een wandeling te maken over het Mediapark, aan de noordkant van Hilversum. Dat is de grootste concentratie van omroep en aanverwante activiteiten in Nederland.


 

Het Mediapark is de werkplek voor zo’n 6000 mensen. Op het terrein dat even groot is als 42 voetbalvelden zitten 180 bedrijven en bedrijfjes. De grote tv-studio’s staan er, net als het kleurige blok van Beeld en Geluid; je vindt er publieke en commerciële omroepen, plus ondersteunende en toeleverende bedrijven als ondertiteling, decorcentrum, tv-montage, verhuur van apparatuur en van kleding, opleiding, maar ook kinderopvang, catering, schoonmaakbedrijf, vakbond en fitness-centrum.
 

Op vrijdag 6 juli kunt u deelnemen aan een wandeling over dit terrein met gids Willibrord Ruigrok die vertelt over het vroeger en nu van dit belangrijkste stuk van de ‘mediastad’. Waar zit Omroep MAX, waar is de Joost den Draaijer-rotonde, waar komt het Journaal vandaan, waar is de plek waar Pim Fortuyn in 2002 werd vermoord? U zult het zien.
 

Datum  vrijdag 6 juli

Start  om 10.30 uur bij de ingang van Beeld en Geluid

Kosten  3 euro.

Aanmelden  tevoren is niet nodig.


Fietsen langs Hilversumse beelden

In deze fietstocht die door onze Senver-werkgroep stadsgidsen wordt georganiseerd, leert u de achtergronden van een aantal beelden kennen die u in het voorbijgaan vast wel eens gezien hebt. We zijn ons er niet zo bewust van, maar Hilversum telt veel beelden, in verhouding tot andere gemeenten.

Vooral onder de inspirerende leiding van Gerlof Zijlstra, hoofd Cultuurdienst van 1958 tot 1985, zijn er door de gemeente Hilversum een flink aantal beelden aangekocht. Hilversum werd behalve Mediastad ook een Beeldenstad.
 

Met de fiets zullen wij stilstaan bij een aantal bekende en minder bekende beelden.

Elk beeld vertelt een verhaal of drukt een bepaalde emotie uit. Tijdens de tocht vertellen de gidsen u de achtergrondverhalen en de betekenis van de kunstwerken. Sommige beelden vormden voor dichter Anton Gerits een inspiratiebron tot het schrijven van een gedicht.

Enkele van zijn gedichten zullen tijdens de tocht voorgedragen worden. De gedichten zijn ook terug te vinden in het boekje Beeldschoon-Hilversum.

De beelden kunnen worden onderverdeeld in verschillende thema’s zoals: Dier en Mens, Mythologie en religie, Oorlog en herdenken. Ook zijn er beelden vervaardigd ter gelegenheid van speciale gebeurtenissen. Halverwege de tocht is er een koffie/theepauze, voor eigen kosten.

De gidsen, Marian Leeflang en Berry van den Hoven, hopen, dat deze middag u dichterbij een aantal kunstwerken zal brengen en dat u aan het einde van de tocht zult zeggen: Hilversum - Beeldschoon!

Datum maandag 9 juli
Tijd 13.30 uur
Startplaats Raadhuis ( vijverzijde, t.o. Dudokpark )
Kosten Senver-leden € 3,00, Niet-leden € 4,00.
Aanmelden -noodzakelijk vanwege beperkt aantal deelnemers- bij Marjan Leeflang, mjjleeflang27<AT>gmail.com of  035-6249828.

Stadswandeling

Verzamelpunt: restaurant Parc, Havenstraat 58.

Aanvang: 10:30 uur.

Kosten € 3,00 voor Senver-leden en € 4,00 voor niet-leden.

Aanmelden vooraf is niet nodig.


Speciale website

Meer informatie op de speciale website  van de Hilversum-wandelgidsen.