Seniorenvereniging Hilversum

Een uniek stuk erfgoed

DE MELKFABRIEK

De Melkfabriek aan de Larenseweg is een wonderlijk stuk industrieel erfgoed. Van 1957 tot 2005 werd er melk, joghurt, vla enz. geproduceerd. Na jaren leegstand is het complex prachtig gerenoveerd, in opdracht van Dudok Wonen. Het heeft verrassende nieuwe bestemmingen gekregen: bedrijfsruimten, kantoren, woningen, school, kinderopvang, en dat alles rond de imposante lichte centrale produktiehal.


Op vrijdag 9 november bent u welkom voor een bezoek, op initiatief van de Senver-werkgroep Stadsgidsen-Hilversum, waarbij u uitleg krijgt over geschiedenis en functie van dit unieke en bijna on-Nederlandse gebouw.

Daarna wordt ook de omgeving belicht: de bedrijven die hier vroeger aan de Larenseweg e.o. waren gevestigd, zoals plateelbakkerij ‘Delft’, verffabriek ‘Ripolin’, sigarenfabriek Van Oenen en Manssen, de wybertjesfabriek ‘Gaba’, carosseriebedrijf Van Leersum,

metaalfabriek Ensink, de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek NSF en huishoudschool Maria Goretti.

Datum  vrijdag 9 november, 10.30-12.00 uur

Locatie  Larenseweg 32 en 34, Hilversum.

Aanmelden  bij Marina Slootheer, 035-6284823 of  marina.slootheer@kpnmail.nl

Kosten  3 euro (incl.koffie)


Stadswandeling

Verzamelpunt: restaurant Parc, Havenstraat 58.

Aanvang: 10:30 uur.

Kosten € 3,00 voor Senver-leden en € 4,00 voor niet-leden.

Aanmelden vooraf is niet nodig.


Speciale website

Meer informatie op de speciale website  van de Hilversum-wandelgidsen.