Seniorenvereniging Hilversum
Jubileum, 10e jaar

Weer bijzonder Zomerschool-programma

Bij het maandblad van Senver  treft u het programma van de Zomerschool aan. Voor het 10e jaar alweer hebben we in de zomer een programma voor de thuisblijvers. En de meeste gepensioneerden zijn juist ook thuis in de schoolvakanties. 

De formule is dat er dagtochten zijn naar plekken waar je zelf niet zo snel zou komen, niet alleen bedoeld als recreatie maar ook om er iets van op te steken. ‘Als ouderen moeten we ons blijven ontwikkelen’, is de motivatie van Claire Verlinden, een van de oprichters 10 jaar geleden. ‘We hebben destijds de naam Senioren Zomerschool gekozen om daarmee uit te drukken dat er veel leuke bestemmingen zijn waar je ook echt wat van opsteekt. Het nuttige met het aangename verenigen, dat is wat we in de zomer doen’.


Er zijn niet alleen excursies, maar ook enkele workshops, waarbij je ín Hilversum blijft. Je kunt eens dingen uitproberen die een hobby zouden kunnen worden. Dansen bijvoorbeeld, toneelspelen was er ook wel eens, en dit jaar ‘grafische technieken’.  

Alle informatie vindt u verder in het Zomerschool-boekje. Voor het eerst vormgegeven door onze professionele vormgeefster Jannie de Groot.

Het aanmeldformulier voor de Zomerschool activiteiten vindt u hier.

Trainee worden?

Er komt een flinke werkgroep aan te pas om deze Zomerschool-weken voor te bereiden. Wil je eens als ‘trainee’ (zo heet dat tegenwoordig) meelopen met de leiding om te kijken of je volgend jaar in de Zomerschool-werkgroep wilt meedraaien? Meld het dan aan coördinator Marijke Lubberding via marlub@planet.nl


Zee en duinen, De Nollen bij Den Helder

Kunst in een duingebied; eten aan het strand en waar is de Hondsbossche zeewering gebleven?

Dinsdag 24 juli en donderdag 26 juli

Het programma van deze 10e Zomerschool Hilversum begint met een tocht naar zee. We reizen naar het duingebied De Nollen bij Den Helder. Kunstenaar Ruud de Wint trok zich na een succesvolle carrière als schilder en beeldhouwer terug in een duingebied De Nollen, waar hij schilderingen, beelden en bouwsels maakte die opgaan in het duinlandschap. De laatste 25 jaar van zijn leven is De Wint bezig geweest met het creëren van een plek waar kunstwerken en duinen, lucht, licht en kleuren een unieke combinatie vormen.
 

Een kunstwerk van een hele andere orde is het nieuwe duingebied bij Petten: de Hondsbossche Duinen. Dat gebied bezoeken we ‘s middags. Een persoonlijke aanbeveling komt van Claire Verlinden die deze dag vanuit Senver begeleidt: “Ik verheug me er erg op om jullie De Nollen te laten zien. Ik ben wezen kijken en ben diep onder de indruk van het nieuwe stukje Nederland bij Petten”. 

Programma

We gaan vroeg op pad naar De Nollen bij Den Helder. Daar worden wij rond 11 uur verwacht met koffie en gebak en een inleiding over het Project. In drie groepen trekken we het duingebied in. Soms dalen we ook af in een duin. Met de bus rijden we richting Petten en we gaan heerlijk lunchen in het Strandpaviljoen Zee en Zo.

Na de lunch lopen we naar het boeiende Informatiecentrum Kust Zand tegen Zee. Daar krijgen we koffie en voorlichting over dit nieuwe stukje Nederland. Waar vroeger de grote zware zeedijk lag, de Hondsbossche zeewering, loopt nu de duinenrij van Petten naar Camperduin gewoon door: de Hondsbossche duinen. Dit is weer een geweldig knap staaltje van onze Nederlandse strijd tegen het water. Maar ook een verrassend nieuwe visie op deze strijd tegen de zee; de natuur helpt ons zelf tegen de bedreiging van de stijging van de zeespiegel. In het bezoekerscentrum is naast de film over het project, veel te leren over de geschiedenis van deze oude zeedijk die er al is sinds 1350. Maar we gaan natuurlijk ook even lopen door dit nieuwe duingebied en de uitkijkpost.
 

De bus zal tegen 16.30 uur weer vertrekken en is rond 18.30 uur weer in Hilversum.

Praktische Informatie


Toegankelijkheid Niet geschikt voor mensen met een rollator. Zorg voor goede wandelschoenen want we lopen echt door de duinen.

Vertrek om 8.30 uur  vanaf de zijkant van NS-Station Hilversum en om 8.45 uur vanaf cafetaria Jan Kruis bij winkelcentrum Kerkelanden.

Kosten € 45,00 met Museumkaart en € 50,00 zonder Museumkaart.

Begeleider op deze excursie Claire Verlinden, bereikbaar via  06-30786701. Dit telefoonnummer is alleen op 24 en 26 juli.  Bel Claire niet over uw inschrijving, zie daarvoor pag 22.

Verdere informatie www.projectdenollen.nl  en www.strandpaviljoenzeeenzo.nl


Inschrijving, kosten en deelname

Via het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden voor de Senioren Zomerschool 2018.

Let op: inschrijven betekent nog niet automatisch dat u mee kunt doen. Het kan zijn dat zich meer mensen aanmelden dan er plaatsenzijn. Dan wordt er geloot. De organisatoren zullen weer alles in het werk stellen om toch iedereen te plaatsen.

Het aanmeldingsformulier moet uiterlijk op 11 juni binnen zijn bij Werkgroep Zomerschool, t.a.v. Marjan Kruimer, Mierenmeent 15, 1218 EH Hilversum.


Speciaal telefoonnummer, tijdens de Zomerschoolweken

Om het inschrijf- en administratiesecretariaat van de Zomerschool enigszins te stroomlijnen, is er ook dit jaar een speciaal telefoonnummer voor de Zomerschool:  06 24746293


Dit telefoonnummer kan -bij voorkeur door de week- gebeld worden tussen 10.00 en 18.00 uur. Alleen in dringende gevallen kunt u natuurlijk hiervan afwijken.


Meer weten over het programma zelf?
Wilt u meer weten over de inhoud van het programma van de Zomerschool, dan kunt u contact opnemen met de begeleider van de betreffende excursie of workshop. Maar die persoon weet niets over inschrijvingen, of er nog plaats is, etc.


Bevestiging en betaling
Kort na 25 juni ontvangt u een bevestiging voor welke Zomerschooldagen we u ingeboekt hebben. Dit is tevens de factuur voor de deelnemersbijdrage. Betaalt u deze factuur a.u.b. binnen 14 dagen na ontvangst.


Annuleren
Tot 1 juli kunt u nog kosteloos annuleren. Daarna is dat niet meer mogelijk. Sommige mensen denken dat wij bij ziekte e.d. het betaalde bedrag terug kunnen betalen, maar dat zou betekenen dat Senver de risico’s van de deelnemers overneemt en de kosten uit de clubkas betaalt. Dat gaat dus niet.

Alleen als we tijdig vervanging kunnen regelen, kunnen we overwegen om terug te betalen. Tip: Indien u zelf een doorlopende reis- en annuleringsverzekering hebt, informeer dan naar de mogelijkheden van annulering voor dagreizen.


Fooien
Bij de prijs zijn de fooien voor chauffeurs, gidsen, restaurants e.d. inbegrepen, die worden betaald door de leiding  van de Zomerschool.


Opstapplaatsen, vervoer en toegankelijkheid
Bij alle excursies reizen we steeds met de touringcar van Jan van Dijk uit Soest.
Er zijn bij alle excursies twee opstapplaatsen. De eerste opstapplaats is bij NS-station Hilversum, in de bocht bij het voormalige Belastingkantoor. De tweede opstapplaats is bij winkelcentrum Kerkelanden, aan de zijkant bij cafetaria Kruis.


Gebruik Senverbus

Gewoonlijk rijdt de Senverbus niet vóór 9.00 uur en niet ná 17.00 uur, maar wel in de periode van de Zomerschool. U kunt een rit reserveren ’s morgens vroeg naar de opstapplaats van de touringcar, of ’s middags na afloop van de excursie. Er is contact tussen de leiding van de Zomerschool en de chauffeurs van de Senverbus, dat betekent dat als u terugkomt in Hilversum, de Senverbus klaar staat.

Dat geldt ook voor vervoer naar een workshop of andere activiteiten van Senver. Belt u daarvoor uiterlijk een dag van tevoren naar het reserveringsnummer, 035-2400270, bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur. De kosten bedragen € 2,50 per rit, dus € 5,00 voor een retourrit. Voor een 11-rittenkaart betaalt u € 25,00.